Fundacja
Biłgoraj XXI

Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

Kim jesteśmy

2 lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja „Obywatelska Przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Rozwoju Gospodarczego, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Zachowania Tradycji Regionów Kresowych – Biłgoraj XXI’’.

Fundację założyła grupa mieszkańców i sympatyków Biłgoraja, zainteresowanych organizowaniem, wspieraniem i propagowaniem działalności na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i regionu oraz podniesieniem jego atrakcyjności turystycznej m.in. poprzez odwołanie się do tradycji i obyczajów regionów kresowych.

Jesteśmy zwolennikami Polski samorządnej, działającymi na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – Biłgoraja.

Nasze cele

1. Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i regionu w dziedzinach:

  • rozwoju gospodarczego,
  • ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki
  • podnoszenia atrakcyjności turystycznej,
  • sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
  • ochrony zdrowia,
  • nauki, oświaty i wychowania,
  • ochrony zabytków.

2. Renowacja, rekonstrukcja i budowa stylowych obiektów użyteczności publicznej i gospodarczych a także zagospodarowanie terenów na cele kulturalne, rekreacyjne, sportowe i turystyczne poprzez wybudowanie w Biłgoraju i okolicach kompleksu ,,Miasteczka Na Szlaku Kultur Kresowych” wraz z obiektami towarzyszącymi.
3. Popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja i regionu.
4. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji, treści i wartości kultur regionalnych.
5. Podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
6. Wspomaganie talentów sportowych i artystycznych.
7. Upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi regionalnemu.
8. Integracja mieszkańców Miasta Biłgoraja i regionu.
9. Działalność charytatywna.

Więcej informacji o fundacji znajdą Państwo na stronie www.bilgoraj21.pl