Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych”, zwane również Miasteczkiem Kresowym, to zajmujące obszar 40 hektarów, rozwijające się osiedle położone zaledwie kilka minut od ścisłego centrum miasta Biłgoraja w dolinie rzeki Białej Łady.

Miejsce to reprezentuje architekturę, kulturę oraz model społeczeństwa charakterystyczny dla rubieży południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX w. Miasteczko docelowo składać się będzie z 3-części – żydowskiej, prawosławnej i polskiej.

Budynki powstałe w Miasteczku Kresowym to wierne kopie budowli, które niegdyś istniały w miasteczkach kresowych regionu. Architektura odtworzona została na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych: dokumentów, obrazów oraz zachowanych fotografii.

Miasteczko Kresowe to miejsce do zamieszkania i prowadzenia lokalnych biznesów o klimacie podobnym do Kazimierza Dolnego czy Sandomierza.

W przyszłości Miasteczko Kresowe, wykorzystując swój wielokulturowy potencjał, ma pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego, oraz stanowić centrum logistyczno-informacyjne dla przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki i rekreacji w regionie.

Żywe miasto

Infrastruktura Miasteczka Kresowego przystosowana jest do organizacji rozmaitych imprez: festynów, koncertów, pokazów i wystaw. Odtworzone założenie urbanistyczne przedwojennego miasteczka to przestrzeń pełna życia. Odnajdziemy w nim zarówno tradycyjne jak i nowoczesne punkty gastronomiczne, obiekty usługowe oraz budynki przyciągające turystów swoją funkcją i architekturą.

” Zależy nam, żeby nie był to skansen, lecz miejsce tętniące życiem. Tu mieszka się inaczej niż w bloku. Wszyscy się znają, odtwarza się przedwojenna atmosfera małego miasteczka”.

Plan zagospodarowania
Miasteczka na Szlaku
Kultur Kresowych