Obiekty w Miasteczku

Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

Cerkiew Prawosławna

Jednym z elementów atrakcji miasteczka będzie stworzenie repliki drewnianej cerkwi Zaśnięcia NMP z Rudki koło Przeworska, która powstała w 1693 r. Cerkiew w Rudce to jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej na Podkarpaciu i jedna z najstarszych cerkwi w Polsce.

Budowla zostanie wiernie odtworzona wraz z XVII- wiecznym ikonostasem oraz polichromiami. Dzwonnica i plebania pomieszczą muzeum ikon oraz muzeum kultu prawosławnego.

W obiekcie planowane są koncerty muzyki cerkiewnej, występy chórów i inne wydarzenia kulturalne. Wokół cerkwii powstanie mały zbiornik retencyjny.