Obiekty w Miasteczku

Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

Kamienice Mieszczańskie

Za wschodnią pierzeją Rynku Żydowskiego widać dwie kamienice mieszczańskie, jedna w pełni zamieszkała, druga nadal się wznosi. W Miasteczku planowana jest jeszcze budowa dwóch kolejnych kamienic.

Architektura budowli nawiązuje wizualnie do istniejących już w Miasteczku budynków i stworzy wraz z nimi ujednolicone założenie urbanistyczne.