Obiekty w Miasteczku

Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

Rynek Polski

Założenie urbanistyczne wzorowane na renesansowej architekturze niedaleko położonego Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. Kwadratowy plac otoczony kamienicami z wyraźnie podkreślonym budynkiem o formie ratusza.

W odróżnieniu od Rynku Żydowskiego przeważać tu będzie budownictwo murowane z charakterystycznymi podcieniami. 

Na Rynku Polskim skupiać sie będzie handel lokalny oraz gastronomia, która dopełni tradycje targu biłgorajskiego oraz rozszerzy ofertę dla lokalnych mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.