Obiekty w Miasteczku

Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych

Młyn

Odbudowa spalonego młyna wodnego nad rzeką Biała Łada wiąże się z powołaniem w jego obrębie Kresowego Domu –  entrum Rozwoju, Informacji i Edukacji oraz Promocji.

Idea Centrum opiera się na innowacyjnej koncepcji „one stop shop”, a więc zintegrowaniu funkcji turystycznych i paraturystycznych, w tym kulturalnych, edukacyjnych, społecznych. 

Centrum skupia funkcje związane z działalnością prorozwojową dla subregionu biłgorajskiego oraz z promocją obszaru w kontekście turystycznym, gospodarczym oraz społecznym.

Planowany budynek będzie przystosowany do organizacji wydarzeń, spotkań i warsztatów interaktywnych z zakresu edukacji kulturalnej, historycznej i geograficznej.